8 lipca 2011 roku władze Wrocławia ogłosiły konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznych obszaru WuWA, którego przedmiotem miała być nie tylko ogólna koncepcja zagospodarowania terenu wraz z systemem komunikacji, ale przede wszystkim propozycje rozwiązań dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznych – terenów zielonych, oświetlenia dostosowanego do charakteru miejsca, ogrodzeń, nawierzchni ciągów pieszych i jezdnych, ławek, koszy na śmieci, a także przystanku tramwajowego i systemu informacji o domach osiedla. 18 projektów spełniło wymogi formalne konkursu, rozstrzygniętego 22 września 2011 roku. Praca wrocławskiego biura projektowego BASIS, która otrzymała pierwszą nagrodę, była podstawą do opracowania dokumentacji budowlanej.