Przedszkole
W 2013 roku Miasto Wrocław przekazało teren po przedszkolu do dyspozycji Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów, która zobowiązała się odtworzyć budynek z przeznaczeniem na centrum szkoleniowe. Układ pomieszczeń nie uległ zasadniczej zmianie. Projektanci starali się oddać w jak największym stopniu oryginalny charakter budynku. Zastosowano taki sam materiał (drewniana konstrukcja i drewniana okładzina ścian zewnętrznych), powtórzono formę i gabaryty budynku. Kolorystyka została ustalona na podstawie oryginalnych zdjęć i bardzo ogólnych opisów osiedla w przedwojennych czasopismach. Budowa została zakończona w grudniu 2013. Siedziba DOIA będzie czymś więcej niż tylko centrum szkoleniowym dla architektów – będzie miejscem wystaw i prelekcji dla grona osób zainteresowanych architekturą oraz miejscem spotkań i dyskusji.

www.izbaarchitektow.wroc.pl