Program wsparcia dla właścicieli
Z inicjatywy Prezydenta Wrocławia 19 maja 2011 r. Rada Miejska uchwaliła zasady udzielenia dotacji celowej podmiotom posiadającym tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków i znajdującego się na terenie osiedla dawnej wystawy WuWA we Wrocławiu. Dotacja dotyczy prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Program ten pozwala na zwrot właścicielom budynków 70% kosztów remontu elewacji i ogrodu, o ile remont przeprowadzony został według zaakceptowanego projektu pod nadzorem konserwatorskim.

Pierwszym odnowionym przy wsparciu finansowym tego programu był dom nr 37 zaprojektowany przez Ludwiga Moshamera. Realizacja ta była niewątpliwie impulsem, który zachęcił sąsiadów do podjęcia podobnych działań. W 2013 roku odnowiono dom nr 27 projektu Theodora Effenbergera. O przyznanie dotacji starają się kolejni właściciele: domu galeriowego nr 1 projektu Paula Heima i Alberta Kemptera, domu jednorodzinnego nr 28 projektu Emila Langego oraz jednej sekcji domów w zabudowie szeregowej, domu nr 12 projektu Ludwiga Moshamera. Ponadto raz pierwszy złożono wniosek na dofinansowanie odnowy ogrodu – uczynili to właściciele odrestaurowanego domu nr 37.