Jak dojechać do osiedla WuWA

Osiedle WuWA jest przestrzennie związany z rejonem Hali Stulecia, Parku Szczytnickiego,
Ogrodu Japońskiego i Zoo.

Dojazd możliwy jest:
1. Środkami komunikacji miejskiej:
• linie tramwajowe: 1, 2, 4, 10
• linie autobusowe: 145, 146, E
2. rowerem:
• wzdłuż ul. Wróblewskiego, Mickiewicza, Dembowskiego i Szlakiem Odry
• przed akademikami jest stacja roweru miejskiego
3. Statkiem:
• żegluga rzeczna – przystań koło Mostu Zwierzynieckiego
4. Taksówką:
• postój przy ul. Wittiga oraz przy ul. Wystawowej
5. Samochodem
• dojazd od ul. Wróblewskiego, Mickiewicza i Dembowskiego
6. Pieszo
• oprócz wymienionych ulic dojścia ścieżkami Parku Szczytnickiego

Kontakt

Wrocławska Rewitalizacja
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kuźnicza 56
50-138 Wrocław

tel.: +48 71 342 20 59
fax: +48 71 341 04 50
info@w-r.com.pl

www.w-r.com.pl