21 stycznia 2014 roku w zrekonstruowanym przedszkolu oficjalnie otwarto nowe centrum szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów. W wydarzeniu udział wzięli Prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Wiceprezydent Adam Grehl, Architekt Miasta Piotr Fokczyński, Miejski Konserwator Zabytków Katarzyna Hawrylak-Brzezowska, Przewodniczący Izby Architektów Zbigniew Maćków, a także wielu fachowców i entuzjastów ze środowiska architektów, którzy swoim zaangażowaniem i wiedzą umożliwili realizację projektu: Andrzej Poniewierka, dr Tadeusz Sawa-Borysławski, dr Jadwiga Urbanik i wielu innych.
„Przedszkole architektów” będzie otwarte nie tylko dla członków Izby. Planuje się tutaj także wystawę o osiedlu WuWA, prelekcje i wykłady o architekturze, warsztaty, pokazy filmów i inne wydarzenia.