Tekst o osiedlu WuWA:

Tekst o osiedlu WuWA: dr Jadwiga Urbanik Dr inż. arch., architekt i historyk architektury, adiunkt w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej.
Od 1990 członek międzynarodowej organizacji DoCoMoMo, od 1992 członek Międzynarodowej Komisji do Spraw Technologii przy DoCoMoMo, a od 2003 przewodnicząca polskiej sekcji DoCoMoMo. Publikacje z zakresu historii architektury i urbanistyki okresu międzywojennego.
Od 1993 związana z rewaloryzacją budynku hotelowego Hansa Scharouna we Wrocławiu (Wystawa WuWA).
Grażyna Hryncewicz-Lamber

Grażyna Hryncewicz-Lamber
Dr inż. arch., architekt i historyk architektury, adiunkt w Instytucie Urbanistyki i Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architekt.w, Stowarzyszenia Architekt.w Polskich i DoCoMoMo International. Interesuje się epoką modernizmu, szczeg.lnie powojennego, w architekturze. Projektowała obiekty usługowe, mieszkalne, użyteczności publicznej i kultury.

Wrocławska Rewitalizacja
Inicjator i pomysłodawca projektu.

Wrocławska Rewitalizacja
Inicjator i pomysłodawca projektu.
Zespół autorski projektu:
Grażyna Adamczyk-Arns, Justyna Dudek, Grzegorz Szewczyk.

Zdjęcia współczesne 2014:
Natalia i Ernest Dec, www.piqsell.pl
Maciej Lulko
Pracownia Projektowa Maćków

Zdjęcia archiwalne i ilustracje:
Muzeum Architektury we Wrocławiu

Opieka i współpraca merytoryczna:
Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kuźnicza 56, 50-138 Wrocław www.w-r.com.pl

Szata graficzna i skład: Artur Busz | studiomak ul. Kościuszki 29, lok. 8, 50-011 Wrocław

Realizacja strony internetowej:
Nfinity.pl