Osiedla wzorcowe miały być początkiem zupełnie nowego, nie obciążonego tradycją budownictwa,
zmieniającego na trwałe człowieka i jego życie.

Co to jest WuWa?

WuWA to jedno z sześciu wzorcowych osiedli Werkbundu zrealizowanych w Europie na przełomie lat 20tych i 30tych minionego stulecia. Nowatorskie spojrzenie na procesy urbanizacji, przeludnienie miast, oczekiwania społeczeństwa w sferze jakości życia, możliwość stosowania w budownictwie nowych technologii – wszystkie te aspekty stanowiły wyzwanie dla urbanistów i architektów okresu międzywojennego. Osiedla wzorcowe były eksperymentem szczególnej wagi, którego efekty w decydującej mierze przyczyniły się do rozwoju nowoczesnej architektury XX wieku. WuWA jest skrótem nazwy wystawy, w ramach której w 1929 roku wybudowano osiedle wzorcowe: Wohnung und Werkraum Ausstellung.

Aktualności

  • Przedszkole otwarte

Przedszkole otwarte

  • 21 stycznia , 2014

21 stycznia 2014 roku w zrekonstruowanym przedszkolu oficjalnie otwarto nowe centrum szkoleniowe […]


Jak Dojechać